Новини
3 юни 2016

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Благоевград

По покана на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Благоевград екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност за 2015 година. В дискусията се включиха областният управител на област Благоевград, кмета на община Благоевград, председателя на Общинския съвет в града, представители на правоохранителните и правораздавателни органи, представители на висшите учебни заведения в региона, както и множество журналисти.

В Индекса на Местната система за почтеност Благоевград е сред общините, които заемат средна позиция със стойност от 3,02 пункта по скала от 1 до 5, където 5 е най-високата възможно оценка. Това нарежда Благоевград на 16-то място сред общините областни-центрове в България. Този резултат се дължи на средното представяне на Общинския съвет и съдилищата в града, чиято роля е близо до средните стандарти за страната. Добър потенциал е установен по отношение работата на кметската институция и местната администрация, но е необходимо той да се надгради с добри практики като използването на инструментите на електронното правителство и консултирането с граждани. Прозрачността и почтеността на управлението в работата на местните органи на власт и самоуправление се очертава като основен дефицит. В общината от няколко години не съществува местен обществен посредник – дефицит, който следва да бъде компенсиран своевременно. Приносът на органите на МВР, медиите и политическите партии, както и на бизнеса в местната система за почтеност не е задоволителен. Изключително нисък резултат отбелязват и местните граждански организации, които се нареждат на последно място в общата класация на сектор гражданско общество за страната. Необходими са целенасочени мерки за подкрепа на активното гражданско общество в региона, включително чрез създаването на специализирани финансови механизми за подкрепа на местния граждански сектор, разпределяни прозрачно, отчетно и на конкурентен принцип. В тази посока бяха и конкретните предложения на Асоциация „Прозрачност без граници“ за добри практики за повишаване капацитета на гражданското общество за осъществяване на граждански контрол и превенция на корупцията. Повече за тях можете да откриете в Каталога на добрите практики, публикуван през м. юни 2016 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата Индекс на Местната система за почтеност.

31 май 2016

Завърши последната сбирка от Майсторския клас за разследващи журналисти

На 31 май 2016 г. в гр. Кърджали завърши последната сбирка от Майсторския клас за разследващи журналисти, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“. Участници от Кърджали и Смолян дискутираха своите планове за журналистически разследвания. Много от тях споделиха, че поради сложната финансова и политическа среда, в която работят регионалните медии, журналистическите разследвания ще стават все по-малко.

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за повече отчетност и публичност на финансовите взаимоотношения между институции и медии – проблем, който изследването на Местната система за почтеност остро открои. Майсторският клас е част от работата по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“, подкрепена от Фондация „Америка за България“, която цели да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

26 април 2016

Участниците в Майсторския клас за разследваща журналистика в гр. Видин получиха своите сертификати

На 26 април 2016 г. в град Видин опитният разследващ журналист Миролюба Бенатова дискутира с представители на регионални медии от община Видин и региона техни планове за журналистически разследвания. Инициативата в рамките на проект „Индекс на Местната система за почтеност“ събра над 15 водещи журналисти, редактори и кореспонденти от гр. Видин, Лом и Монтана на интерактивна дискусия върху ролята и мястото на медиите в местната система на почтеност.

Майсторският клас на Асоциация „Прозрачност без граници“, който се проведе между 19 и 26 април 2016 г. завърши днес в гр. Видин за регионалните медии от Видин, Лом и Монтана. Много от участниците вече публикуваха свои авторски разследвания, чиито резултати са и част от дискусиите и работата в рамките на Майсторския клас. Съвсем скоро очакваме и нови разследвания и разкрития.

1 2 3 23 24 25 26 27