Събития
1 април 2024

Община Търговище вече въвежда добри практики, препоръчани от Асоциация „Прозрачност без граници“

Добри практики, препоръчани от експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“, въвежда в работата си общинската администрация в Търговище. Това научихме при срещата ни с екипа на кмета д-р Дарин Димитров. На нея присъства и председателят на Общинския съвет в Търговище – г-н Тахир Тахиров, както и секретаря на общината – г-жа Христалина Халачева.

Сред „заимстваното“ от добрите практики, обобщени от изследването на Асоциацията при изследването на Индекс на местната система за почтеност, е фондът, с който Община Търговище ще финансира обществено-значими проекти на неправителствени организации и граждани. Жителите на града и околните села сами ще решават как да бъдат класирани кандидатите.

През декември Община Търговище получи награда от Асоциация „Прозрачност без граници“ за изградената политика за управление на администрацията и най-вече: за съответствието между дефинирани цели и отчети за постигането им. В базираната на Индекса класация за 2023-та година Община Търговище се е изкачила с 5 позиции спрямо 2022-ра г. и вече е на 6-о място. Какви други добри практики стоят зад този резултат и къде е потенциалът на институциите в Търговище за още по-добро управление обсъди изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ г-н Калин Славов с домакините.

По време на срещата стана ясно и какви трудности среща администрацията при изпълнение на задълженията си по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Г-жа Христалина Халачева сподели някои казуси по Закона за достъп до информация, с които се сблъсква администрацията. Сътрудничеството на Асоциация „Прозрачност без граници“ с местната администрация в Търговище ще допринесе за укрепването на институциите на местната власт и местното самоуправление и за изграждането на среда, която ще съдейства за развитието на Вашия град, категоричен беше г-н Калин Славов.

13 декември 2023

Индексът на местната система за почтеност за 2023-а година бе представен в София

Годишната класация на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г. беше представена на специална церемония в София. Тази година тя не само отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори в България и общините – областни центрове, но и в голяма степен очертава основните тенденции в развитието на местната власт през изминалия мандат 2019-2023 г.

Събитието е част от проекта „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“ на Асоциация „Прозрачност без граници“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Методиката на оценяване и резултатите от изследването представи изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов. „Вече не е въпрос на добра воля да имаме добро управление. Това започва да става нормативно задължително“, подчерта той и обърна внимание на динамиката в класацията: кои общини са излезли от „червената“ зона, а кои и защо трайно са се настанили на дъното.

Анализ на резултатите, събирани през последната година от над 30 експерти на Асоциацията в цялата страна, направи политологът Ваня Нушева. Тя обърна внимание на добрите практики и дефицитите в изследваните институции и сектори.

Фокусът бе върху най-добре представилите се общини и техния положителен пример, като предпоставка за икономическото развитие на регионите. Представени бяха най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво.

Калин Славов връчи наградите на 7 от отличилите се общини.

Енчо Енчев, замeстник-кмет на Русе, бе представителят на общината, която вече втора поредна година заема първото място в общата класация на областните центрове в „Индекса на местната система за почтеност“.

Сред отличените добри практики община Русе заслужи своето място с първите стъпки, които направи, за установяване на механизми за прозрачни взаимоотношения с бизнеса и гражданските организации. За целта в общината вече работи обществен съвет по икономически въпроси.

Изградената политика за управление на администрацията и най-вече: съответствието между дефинирани цели и отчети за постигането им, донесоха на община Търговище наградата в тазгодишната класация. Наградата получи кметът д-р Дарин Димитров.

„Иновацията“, която отличи община Стара Загота тази година, е специализираният сайт Invest. Той осигурява прозрачност на условията за осъществяване на бизнес и за инвестиции на територията на общината, която беше представена от Делян Иванов – секретар.

Добрата практика, заради която бе отличена община Велико Търново, е: „Развитието и модернизацията на електронни услуги, като по този начин е осигурена свързаност с електронни системи за служебен обмен на информация“ и най-важното: публичност на резултатите от обществени обсъждания. Зам.-кметът Нейко Генчев подчерта каква голяма роля за тази награда има тясното сътрудничество на община Велико Търново с Асоциация „Прозрачност без граници“. Добрите практики, описани от експертите на Асоциацията, помогнали на администрацията във Велико Търново да подобри обслужването, да реконструира информацията за гражданите и да увеличи предлаганите услуги.

„Местната власт се утвърди като най-стабилната власт в България“, заяви кметът на Перник Станислав Владимиров. Той получи наградата за сайта, с който общината информира за развитието на индустриалната зона в Перник. Станислав Владимиров обясни какво е нужно на потенциалните инвеститори и какво прави прозрачен и ползотворен диалога с тях.

Кметът на Сливен Стефан Радев получи наградата за „Обратна връзка с гражданите и действия за подобряване на административното обслужване (за прилагане на Европейски модел за качество и за публичност на резултатите от анкети с граждани)“.

Наградата за община Ловеч бе „За приноса на администрацията за изграждане на система за защита на сигнализиращите за нередности на сигнализиращите; за прозрачност на взаимодействието между община и гражданско общество: прозрачност на съставите на обществените съвети, правилата и резултатите от тяхната работа“. Получи я секретарят на общината – г-жа Даниела Цанова.

29 ноември 2023

Кръгли маси за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе три кръгли маси в Перник, Велико Търново и Стара Загора за верифициране на предварителните резултати от изследването Индекс на местната система за почтеност за 2023 г.

Като допълнение на „Индекса на местната система за почтеност“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ е изготвил и Карта на инвестиционния климат в общините.

Как добрият антикорупционен капацитет на една община помага за повече инвестиции и за по-добър стандарт на живот? Изследването не веднъж е показало, че общини, в които няма добър бизнес климат, страдат от липсата на инвестиции.

Инвестициите, които имат голям потенциал за въздействие върху развитието, често са в бизнес среда, силно засегната от корупция и други форми на проблеми с почтеността.

Тези проблеми представляват огромни предизвикателства зa инвеститорите, но също така и възможност за подкрепа на положителна промяна. Лошото управление може да причини вреди както на общностите, засегнати от инвестициите, така и в много случаи на публичните финансиращи лица.

По време на кръглите маси, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията“ в Република България 2021-2027 г., пътната карта и сроковете за нейното изпълнението. Екипът на Асоциацията отново напомни, че органите на местната власт са основен участник в изготвянето на механизъм за мониторинг за управление на корупционния риск и доброто управление.

Резултатите от изследването за 2023 г. ще бъдат представени на 12 декември 2023 г. в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

1 2 3 4 18 19 20