Събития
12 септември 2015

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира обучителен семинар на тема „Прозрачност и почтеност на изборния процес и политическото представителство“

Във връзка с предстоящите избори за местна власт през октомври 2015 година и с оценката на стълб „Политически партии“ от Индекса на Местната система за почтеност, Асоциация „Прозрачност без граници“ организира обучителен семинар на тема „Прозрачност и почтеност на изборния процес и политическото представителство“.

Обучението се състоя на 12 септември 2015 г. в гр. София и в него взеха участие представители на 26 граждански организации, партньори на Асоциацията от цялата страна. Гражданските организации участват в работата по изследването Индекс на Местната система за почтеност, осъществявано с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Сред темите на семинара бяха предизвикателствата, особеностите и рисковете, свързани с провеждането на избори за местни органи на власт и национален референдум, методите на изследване и източниците на информация при оценката на капацитета, ролята и прозрачността на политическите партии на местно ниво, както и работата на Центъра за правна консултация на пострадали от корупция – в помощ на гражданите и гражданското наблюдение на изборния процес.

17 януари 2015

Обучителен семинар на местните наблюдаващи екипи по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“ се проведе на 16-17 януари 2015 г. в София

Целта на срещата на тема „Индекс на Местната система за почтеност: как да извършим наблюдението?“ е да даде практически насоки на местните наблюдаващи екипи по приложение на методологията за оценка на ключовите институции и структури на местно ниво, включени в Индекса: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии и коалиции, районни съдилища, полиция, бизнес, медии, гражданско общество.

Участниците в семинара споделиха своите очаквания за работата по инициативата и обмениха полезни контакти и опит от своята работа по проекти в регионите, които представляват.

28 октомври 2014

Асоциация „Прозрачност без граници” представи Методология за оценка на Местната система за почтеност в България

На 28 октомври 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници” официално представи Методологията за оценка на Местната система за почтеност в България, разработена в рамките на проект „Регионален антикорупционен индекс”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Участие в събитието взеха представители на областните администрации, областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията в страната, общинските администрации на общините областни центрове, Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на националните медии. Методологията ще послужи за оценка на институциите и структурите, които стоят в основата на системата за почтеност на ниво местно самоуправление в България, включително общински съвет, кмет и общинска администрация, политически партии, полиция, съдилища, медии, гражданско общество, бизнес. Изследването ще обхване всички 27 общини в областните центрове на територията на страната в рамките на периода 2015-2017 година. В изследователската работа ще се включат представители на граждански организации-партньори от всички общини – областни центрове в страната. Очаква се първият Индекс на местната система за почтеност в България да бъде публикуван през есента на 2015 година. Той ще даде възможност за съпоставка на ефективността на системите за почтено управление и противодействие на корупцията в 27-те областни-центрове на страната. Същевременно Индексът ще бъде и основа за обмен на добри управленски и организационни практики, както и за подпомагане на общините, получили най-нисък резултат, да развият своя капацитет, роля и механизми за почтено публично управление и развитие.

1 2 3 18 19 20