Събития
4 април 2024

Добрите практики на Добрич вече се прилагат в други общини

Добри практики, установени при изследване на дейността на институциите в Добрич, вече започват да работят и в други общини в страната. С тази новина започна срещата на кмета на община Добрич г-н Йордан Йорданов с екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Повод за нея е Индексът на местната система за почтеност. В базираната на него класация за 2023-та година Община Добрич се изкачва с 2 позиции спрямо 2022-ра г. и вече е на 8-мо място. Нещо повече: работата на кмета е оценена с 4,33 т. от 5 възможни, което му отрежда 3-то място в страната сред общо изследвани 27 общини-областни центрове.

Какво допринесе за този резултат и къде е потенциалът на институциите в Добрич за още по-добро управление, обясни пред кмета изпълнителният директор на Асоциацията г-н Калин Славов.

По време на срещата стана дума и за ограничения ресурс, с който по правило разполагат общинските съвети в страната. Той не достига както за по-модерна и богата база за предоставяне на публична информация на гражданите, така и за обучение на новоизбраните общински съветници.

Нови експертни съвети по отделните направления на работа ще бъдат създадени в помощ на работата на администрация, увери кметът. Добри новини има и за бъдещата Индустриална зона в Добрич, чието изграждане скоро ще започне.

Експертите на „Прозрачност без граница“ обсъдиха с кмета г-н Йорданов и предимствата на общините, в които има избран омбудсман. Освен справочник на добрите практики в местната власт в България те подариха на домакина си и извадка от наръчника „Антикорупционни политики на местно ниво“ – изготвената от Асоциация „Прозрачност бе граници“ част от изданието на НСОРБ с основните законови ангажименти на местните власти, практически съвети и добри практики за мандат 2023 – 2027 г.

3 април 2024

Варна има нужда от диалог и равен достъп на всеки бизнес до общината

Какви са последиците за Варна и варненци от липсата на работещо сътрудничество между общинската администрация и бизнеса в града? Какви икономически, социални и политически последици има това?

Тези въпроси зададе на кмета на Варна – г-н Благомир Коцев, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Преди това изпълнителният директор на АПГ г-н Калин Славов запозна г-н Коцев със сравнителен анализ, от който става ясно, че през годините на провеждане на изследването за Индекса на местната система за почтеност Варна неизменно е сред последните по резултат 10 общини. Тази негативна тенденция се задълбочава и в класацията за 2023-та година тя е на едва 23-то място: позиция безпрецедентна за община с такова значение за икономическото развитие на България.

„Нашият опит показва, че освен демографските параметри и локацията за инвеститорите вече много важен е и факторът „управление”. Сега той е много по-измерим и много по-осезаем, защото пряко влияе на достъпа до финансиране. Основната Ви цел – управлението на Община Варна от Вас и Вашият екип, дават реална възможност за прекъсване на негативната тенденция и положителна промяна. Затова се радваме да споделим нашите наблюдения, опит и добри практики, да обсъдим възможността за формулиране на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за подобряване на доброто управление на общината в периода 2024-2027 г., както и конкретни мерки, които бихте могли да инициирате през 2024 г.“, каза г-н Калин Славов.

Той предостави на кмета подробен списък с констатираните липси в публичността в община Варна. Специално внимание беше обърнато на почти отсъстващата отчетност на кмета пред общинския съвет. Благомир Коцев увери екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“, че в работата на общината ще бъдат върнати консултативните съвети, в които влизат граждани и професионалисти в различни области. Заповедта за създаването им вече е издадена. Той беше категоричен, че на популярната във Варна практиката да се плаща на медии, за да изпълняват присъщи им дейности, вече е сложена точка.

2 април 2024

Местната власт и медиите – как го правят в Шумен

Трябва ли в общинските бюджети да бъдат заделяни пари за финансиране на медиите? Това ли е единственият и единствено правилният начин за популяризиране на дейността на администрацията? Дали договорите за “информационно обслужване” правят “добра услуга” на администрацията?

Тези и други наболели за местната власт в България въпроси обсъдихме с екипа на новоизбрания кмет на Шумен – проф. д-р Христо Христов. Срещата на експертите на Асоциация “Прозрачност без граници” в Шумен беше провокирана от резултатите в Индекса на местната система за почтеност за 2023-а година.

В базираната на Индекса класация за 2023-та година Община Шумен е загубила 3 позиции и от 17-то през 2022-ра г. вече е на 20-то място от общо 27 изследвани общини-областни центрове. От детайлния анализ на институциите в Шумен е виден потенциалът им за по-добро управление.

Какво може и трябва да се промени в управлението на община Шумен обясни изпълнителният директор на Асоциация “Прозрачност без граници“ г-н Калин Славов.

Той представи установените дефицити и постижения и ги съпостави с добрите практики в страната. Кметът получи специално издание на Асоциация “Прозрачност без граници” по темата.

Г-н Калин Славов изрази готовността на Асоциацията да помогне на Община Шумен за разработване на политики за добро управление на местно ниво и за предприемане на целенасочени действия за подобряване функционирането на институцията и за подобряване на местния климат за постигане на социален и икономически напредък.

Домакините от своя страна споделиха ценен опит за сътрудничеството на общината с Индустриалния парк на Шумен – емблематичен и, за съжаление, единствен пример в икономическото развитие на Североизточна България.

1 2 3 18 19 20