Събития
5 април 2016

Майсторски клас по разследваща журналистиказа представители на регионални медии в гр. Хасково и региона

Журналисти от областите Хасково, Стара Загора и Бургас стартират днес своето участие в Майсторски клас по разследваща журналистика. Събитието е част от работата по инициативата Индекс на Местната система за почтеност, осъществявана от Асоциация „Прозрачност без граници“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Участниците в курса ще се запознаят с десетте „златни“ правила в разследващата журналистика,

ще се обучават интерактивно от водещ лектор, с когото ще анализират добри практики, ще работят по конкретна практическа задача и ще получават индивидуални професионални консултации.

Успоредно с опресняването на правната рамка и класическите правила в жанра на разследванията са предвидени дискусии и обмяна на опит с изявени разследващи журналисти. Идеята за Майсторския клас е свързана с резултатите от изследването Индекс на Местната система за почтеност за 2015 г., в което местните медии са един от най-слабо оценените стълбове с обща средна оценка за цялата страна. Това до голяма степен се дължи на ниските оценки по измеренията капацитет и роля на местните медии. За съжаление медиите на местно ниво често се оказват обект на външен политически и икономически натиск, страдат от недостиг на финансови и човешки ресурси, ангажирани са слабо с разследването и разкриването на корупция и с информирането на местната общественост за негативните ефекти от това явление. Майсторският клас е възможност за възобновяване на дискусията върху високите стандарти за почтеност и професионализъм в местните медии у нас.

9 декември 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” отбелязва международния ден за борба с корупцията с официално представяне на „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“

Днес, 9 декември 2015 г., Асоциация „Прозрачност без граници” официално представя резултатите от „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“ – първото по рода си годишно сравнително изследване на ключови институции и социални актьори, които изграждат системата на почтено и отговорно управление на местно ниво.

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление. Целта на днешната дискусия е да бъдат обсъдени добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда. Сред участниците във форума са представители на институциите на местната власт, както и областните администрации, неправителствения сектор, бизнеса и медиите. Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. В работата по проекта участват 26 граждански организации-партньори от цялата страна. Целта на инициативата е не просто да оцени по-добре и по-слабо представящите се местни администрации и структури. Индексът ще създаде основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

24 септември 2015

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе шест регионални срещи-дискусии за верификация на предварителните резултати по проект „Индекс на Местната система за почтеност“

Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, Бургас и София бяха домакини на регионални срещи-дискусии за верификация на предварителните резултати за 2015 година по проект „Индекс на Местната система за почтеност“ в периода 11-24 септември 2015 г. Чрез поредицата от регионални срещи екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ прави допълнителна оценка и проверка на получените в рамките на изследването междинни резултати за всеки от градовете-областни центрове, включени в проучването.

В срещите участват представители на общински съвети, общинска администрация, неправителствен сектор, бизнес и медии.

1 2 3 18 19 20