Инвестиционна карта 2023
Благоевград 3.29 Бургас 4.45 Варна 2.30 Велико Търново 3.30 Видин 2.85 Враца 2.55 Габрово 3.29 Добрич 2.69 Кърджали 1.85 Кюстендил 2.63 Ловеч 2.63 Монтана 2.63 Пазарджик 2.37 Перник 3.31 Плевен 3.00 Пловдив 4.41 Разград 3.40 Русе 4.15 Силистра 2.21 Сливен 3.53 Смолян 2.48 София 4.50 Стара Загора 4.29 Търговище 2.99 Хасково 2.60 Шумен 2.64 Ямбол 2.76
4.5 - 5.0 Много добро
4.0 - 4.5 Много добро
3.5 - 4.0 Добро
3.0 - 3.5 Добро
2.5 - 3.0 Средно
2.0 - 2.5 Средно
1.5 - 2.0 Слабо
1.0 - 1.5 Слабо
0 - 1.0 Незадоволително
4.50
София
4.45
Бургас
4.41
Пловдив
4.29
Стара Загора
4.15
Русе
3.53
Сливен
3.40
Разград
3.31
Перник
3.30
Велико Търново
3.29
Благоевград
3.29
Габрово
3.00
Плевен
2.99
Търговище
2.85
Видин
2.76
Ямбол
2.69
Добрич
2.64
Шумен
2.63
Кюстендил
2.63
Ловеч
2.63
Монтана
2.60
Хасково
2.55
Враца
2.48
Смолян
2.37
Пазарджик
2.30
Варна
2.21
Силистра
1.85
Кърджали

КАРТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ОБЩИНИТЕ

Картата на инвестиционния климат в общините може да служи като ориентир относно средата за осъществяване на бизнес, за предприетите мерки за привличане на инвестиции и за перспективите за реализиране на предприемачески инициативи в изследваните общини. Систематизираната информация относно сайтовете на общините и линковете с основните информационни единици, относими към темата, е полезен инструмент за бърз достъп до търсени документи, административни услуги и други условия за икономическата дейност на местно ниво. Данните, представени в настоящото издание на Картата на инвестиционния климат за 2023 г. отразява информация относно приноса на институциите на местната власт, управлявали изследваните 27 общини до провеждането на местните избори (29 октомври/5 ноември 2023 г.) и на структурите на гражданското общество, които съвместно създават общия климат за осъществяване на предприемаческа дейност.

Показателите са структурирани в 5 категории: 3 специфични категории с показатели за бизнес средата, 1 категория от показатели относно приноса на институциите на местно ниво; 1 категория от показатели относно приноса на структури на гражданското общество:

1 категория СТРУКТУРИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЗНЕСА ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕналичие на публично достъпна и адекватно структурирана информация относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване в общините
2 категория НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ СТАРТЪПИ И ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКВАЩИ БИЗНЕСИ политики и мерки за насърчаване на иновативни технологични стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси, за които е осигурена публичност чрез сайтовете на общините
3 категория ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ политики и мерки за привличане на инвестиции, за които е осигурена публичност чрез сайтовете на общините
4 категория ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТНОСИМИ КЪМ СРЕДАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ключови показатели от изследването „Местна система за почтеност“ относно общинските съвети, кметовете и общинските администрации, структурите на полицията и съдилищата, които определят условията за осъществяване на икономическа дейност в общините
5 категория ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ОТНОСИМИ КЪМ СРЕДАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ключови показатели от изследването „Местна система за почтеност“ относно структурите на гражданското общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), които отразяват способността за обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти

Скалата за оценка на представянето на общините:

5много добро представяне – показател за много добро ниво на инвестиционния климат и много благоприятни условия на средата за осъществяване на бизнес
4добро представяне – показател за добро ниво на инвестиционния климат и благоприятна среда за осъществяване на бизнес
3средно представяне – показател за предприети частични мерки за създаване на среда за привличане на инвестиции и сравнително добри условия за осъществяване на бизнес
2незадоволително представяне – показател за липса на целенасочени усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес
1слабо представяне – показател за липса на усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес