Инвестиционна карта 2022
Благоевград 2.26 Бургас 4.47 Варна 2.00 Велико Търново 3.24 Видин 2.54 Враца 2.10 Габрово 3.20 Добрич 2.72 Кърджали 1.77 Кюстендил 2.26 Ловеч 2.56 Монтана 2.32 Пазарджик 2.04 Перник 2.07 Плевен 3.02 Пловдив 4.44 Разград 3.24 Русе 3.98 Силистра 1.63 Сливен 3.97 Смолян 1.74 София 4.50 Стара Загора 4.04 Търговище 2.99 Хасково 1.99 Шумен 2.39 Ямбол 2.92
4.5 - 5.0 Много добро
4.0 - 4.5 Много добро
3.5 - 4.0 Добро
3.0 - 3.5 Добро
2.5 - 3.0 Средно
2.0 - 2.5 Средно
1.5 - 2.0 Слабо
1.0 - 1.5 Слабо
0 - 1.0 Незадоволително
4.50
София
4.47
Бургас
4.44
Пловдив
4.04
Стара Загора
3.98
Русе
3.97
Сливен
3.24
Велико Търново
3.24
Разград
3.20
Габрово
3.02
Плевен
2.99
Търговище
2.92
Ямбол
2.72
Добрич
2.56
Ловеч
2.54
Видин
2.39
Шумен
2.32
Монтана
2.26
Благоевград
2.26
Кюстендил
2.10
Враца
2.07
Перник
2.04
Пазарджик
2.00
Варна
1.99
Хасково
1.77
Кърджали
1.74
Смолян
1.63
Силистра

КАРТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ОБЩИНИТЕ

Картата на инвестиционния климат в общините представя данни относно бизнес средата и условията за инвестиции в 27-те общини – областни центрове. Тя е нов аналитичен продукт на Асоциация „Прозрачност без граници“, който надгражда всеобхватния аналитичен модел за оценка на институциите на местно ниво – „Местна система за почтеност“. Картата на инвестиционния климат е създадена въз основа на проучване и анализ на информация в 5 категории (включващи 49 индикатора), които имат отношение към средата за осъществяване на бизнес и за привличане на инвестиции в общините:

1) наличие на публично достъпна и адекватно структурирана информация относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване в общините;

2) политики и мерки за насърчаване на иновативни технологични стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси;

3) политики и мерки за привличане на инвестиции;

4) ключови показатели от изследването по проект LISI относно общинските съвети, кметовете и общинските администрации, структурите на полицията и съдилищата, които определят условията за осъществяване на икономическа дейност в общините;

5) ключови показатели от изследването по проект LISI относно структурите на гражданското общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), които отразяват способността за обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти.

Скалата за оценка на представянето на общините:

5много добро представяне – показател за много добро ниво на инвестиционния климат и много благоприятни условия на средата за осъществяване на бизнес
4добро представяне – показател за добро ниво на инвестиционния климат и благоприятна среда за осъществяване на бизнес
3средно представяне – показател за предприети частични мерки за създаване на среда за привличане на инвестиции и сравнително добри условия за осъществяване на бизнес
2незадоволително представяне – показател за липса на целенасочени усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес
1слабо представяне – показател за липса на усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес