Новини
21 февруари 2023

Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава сътрудничеството си с общините на местно ниво

Асоциация „Прозрачност без граници“ започна поредица от работни срещи с общините, които надграждат своя капацитет и работят за подобряване на системите свързани с публичност, прозрачност и отчетност в работата на общината, както и контрол върху доставчиците на публични услуги, прозрачно взаимодействие с местния бизнес и безпристрастен подход при контрола върху спазване на правилата за икономическа дейност.

 
Към средата на месец февруари 2023 г. са проведени срещи с кметските екипи на общините Перник и Благоевград, а на 23 февруари 2023 г. предстои среща и с представители на община Сливен.
 
На база на резултатите от Индекс 2022 екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ изготви препоръки за подобряване на политиките за прозрачно и отчетно управление, както и инструменти за подобряване на взаимодействието с останалите социални структури на местно ниво.
 
През следващите два месеца са планувани аналогични срещи с кметските екипи на още шест общини.
 
Въз основа на изготвените анализи, нашият експертен екип съдейства на общините, заявили своята готовност за целенасочена работа свързана с консултиране на разработени проекти на документи и с предоставяне на специализирани материали по теми, свързани с прозрачност и почтеност на вземането на решения, конфликт на интереси, добро управление, антикорупция.
 
Асоциация „Прозрачност без граници“ организира тези дейности във връзка с проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
 

8 декември 2022

Национално представяне на резултатите от изследването на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2022 г. и отбеляза Международния ден за борба с корупцията

Днес, 8 декември 2022 г. в София хотел Балкан, Асоциация „Прозрачност без граници” официално представи резултатите от Индекс на Местната система за почтеност – 2022 и отбелязва Международния ден за борба с корупцията.

Годишната класация отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

Русе, Бургас, Пловдив, София, Стара Загора – това са петте общини в България, които имат най-висок индекс на прозрачност в работата на местната власт. С „червена точка“ са Кърджали, Силистра, Хасково, Благоевград, Смолян.

Oбщaтa cтoйнocт нa Индeĸca нa мecтнaтa cиcтeмa зa пoчтeнocт зa 2022 г. е 3.22 при максимална скала 5.

  Данните се базират на информация от широк кръг източници с обхват последните 2021 г. и 2022 г.

  Това са публично достъпни документи, данни от проведени специализирани наблюдения във всяка от обхванатите общини, както и информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

  Събитието беше с фокус върху отличилите се общини, обект на изследване в местната система за почтеност, като предпоставка за икономическото развитие на регионите. Представители на тези институции ни запознаха с най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво.

  На церемонията присъстваха парламентаристи, представители на национални институции, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, експерти, медии.

  Гледайте събитието тук.

  .

  5 декември 2022

  Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи резултатите от изследването на „Индекс на местната система за почтеност“ за 2022 г.

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи годишната класация, която отразява антикорупционния капацитет на ключови институции и сектори: общински съвет, кмет, общинска администрация, местни политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

  Събитието ще бъде с фокус върху отличилите се общини, обект на изследване в местната система за почтеност, като предпоставка за икономическото развитие на регионите. Представители на тези институции ще ни запознаят с най-добрите практики и успехи в провеждането на политики за ефективност, прозрачност и отчетност на местно ниво.

  Поканени са парламентаристи, представители на национални институции, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, експерти, медии.

  Асоциация „Прозрачност без граници“ организира събитието по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Събитието ще се проведе на 8 Декември 2022 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. до 12:30 ч., в СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, зала „Сердика“, гр. София, пл. „Света Неделя“ №5.

  1 2 3 16 17 18