Новини
29 ноември 2023

Кръгли маси за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе три кръгли маси в Перник, Велико Търново и Стара Загора за верифициране на предварителните резултати от изследването Индекс на местната система за почтеност за 2023 г.

Като допълнение на „Индекса на местната система за почтеност“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ е изготвил и Карта на инвестиционния климат в общините.

Как добрият антикорупционен капацитет на една община помага за повече инвестиции и за по-добър стандарт на живот? Изследването не веднъж е показало, че общини, в които няма добър бизнес климат, страдат от липсата на инвестиции.

Инвестициите, които имат голям потенциал за въздействие върху развитието, често са в бизнес среда, силно засегната от корупция и други форми на проблеми с почтеността.

Тези проблеми представляват огромни предизвикателства зa инвеститорите, но също така и възможност за подкрепа на положителна промяна. Лошото управление може да причини вреди както на общностите, засегнати от инвестициите, така и в много случаи на публичните финансиращи лица.

По време на кръглите маси, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията“ в Република България 2021-2027 г., пътната карта и сроковете за нейното изпълнението. Екипът на Асоциацията отново напомни, че органите на местната власт са основен участник в изготвянето на механизъм за мониторинг за управление на корупционния риск и доброто управление.

Резултатите от изследването за 2023 г. ще бъдат представени на 12 декември 2023 г. в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

16 ноември 2023

Асоциация „Прозрачност без граници“ готви сборник с добри практики за местно управление

Кръгла маса за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.
Сборник с добри практики на местната власт в България ще разпространи Асоциация „Прозрачност без граници“. Това стана ясно по време на кръгла маса по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, организирана във Велико Търново.

Дискусията е част от проекта Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“ – ежегодно изследване на антикорупционния капацитет, роля и значение на институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове. Той включва: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

Преди финалната оценка екипът провежда серия от срещи с местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнеса, за да верифицира предварителните данни от изследването „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г.

В кръглата маса във Велико Търново участваха членове на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, чийто председател е областният управител Ивайло Здравков и представители на общините Велико Търново, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Шумен и Силистра.

Пред участниците в дискусията изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов представи Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027 г. За пътната карта и сроковете за изпълнението й говори Кремена Чорбанова, а Ваня Нушева предостави предварителни данни от проучването на институции и сектори в Местната система за почтеност: Общински съвет, кмет, общинска администрация и др.

Окончателната класация в „Индекса на местната система за почтеност“ за 2023 г. ще бъде оповестена на специална церемония на 12-и декември в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

15 ноември 2023

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи антикорупционен пътеводител за инвеститори

Кръгла маса за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

Как общините в Южна България помагат на бизнеса да инвестира на тяхна територия. Това беше акцентът на кръглата маса, който Асоциация „Прозрачност без граници“ организира в Стара Загора.

Дискусията е част от проекта Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“ – ежегодно изследване на антикорупционния капацитет, роля и значение на институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове. Той включва: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

Сред основните задачи е и идентифицирането на добри практики и насърчаването на техния обмен между институциите в изследваните общини, както и оказването на съдействие за развитие на капацитета за ефективно, прозрачно и отчетно управление.

Преди финалната оценка екипът провежда серия от срещи с местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнеса, за да верифицира предварителните данни от изследването „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г.

За постиженията и дефицитите в разглежданите институции подробности съобщи Ваня Нушева, експерт социолог. Според нея, общините в Югоизточна
и Южна централна България все по-адекватно насочват вниманието си към привличане на нови инвеститори. За целта те създават онлайн ресурси за по-лесна комуникация на бизнеса с администрацията и прозрачност на всички възможности и изисквания.

Как добрият антикорупционен капацитет на една община помага за повече инвестиции и за по-добър стандарт на живот обясни изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов. Той даде конкретни примери от консултантската практика на Асоциацията, в които големи инвеститори са заобикаляли общини с лош Индекс.

Като допълнение на „Индекса на местната система за почтеност“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ е изготвил и Карта на инвестиционния климат в общините. Тя представя данни относно бизнес средата и условията за инвестиции в 27-те общини – областни центрове и е създадена въз основа на проучване и анализ на информация в 5 категории (включващи 49 индикатора), които имат отношение към средата за осъществяване на бизнес и за привличане на инвестиции в общините.

Окончателната класация в „Индекса на местната система за почтеност“ за 2023 г. ще бъде оповестена на специална церемония на 12-и декември в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

1 2 3 18 19 20